Zasady adopcji

Procedura adopcyjna to rozmowa wstępna + wypełnienie ankiety przed adopcyjnej + wizyta przed adopcyjna realizowana przez wolontariuszy fundacji Nadzieja Dobermana lub zaprzyjaźnionych z fundacją behawiorystów w potencjalnym nowym domu.

Z nowym domem podpisujemy umowę adopcyjną i kontaktujemy się również po adopcji.

Staramy się aby każdego psa koordynowała jedna osoba, która odpowiada za tego psa np: prowadzący, koordynator, opiekun. Bycie takim opiekunem nie oznacza, że musi on wszystko zrobić sam ale odpowiada za koordynację wszelkich działań i info na wydarzenie podopiecznego

Każdy pies ma wydarzenie, gdzie w miarę na bieżąco zamieszczamy info nt stanu zdrowia, zmian w zachowaniu, potrzeb czy choćby aktualne zdjęcia psa.

Każdy wydatek na psa musi być pokryty fakturą, najlepiej przelewową, faktura jest opłacana kiedy trafi do księgowej drogą mailową (faktura elektroniczna) lub listowną (wersja papierowa).

Kastracja – psy do adopcji powinny zostać wykastrowane przed oddaniem do nowego domu stałego, w wyjątkowych sytuacjach można od tego odstąpić ale dopiero po przedyskutowaniu.

Psy z metryką/rodowodem FCI mogą iść bez kastracji pod warunkiem zawarcia w umowie adopcyjnej zobowiązania, że pies będzie rozmnażany wyłącznie po spełnieniu wymagań ZKwP.

W przypadku psów z hodowli ZKwP (czy też zagranicznych) nawiązujemy kontakt z hodowcą i informujemy, że mamy psa, lecz nie jest to jednoznaczne z przekazaniem hodowcy psa.

Czipujemy psy i rejestrujemy na fundację Nadzieja Dobermana, po adopcji pies zostaje zarejestrowany na Nadzieję Dobermana z adnotacją o nowym opiekunie.

Zarówno na dom tymczasowy jak i stały fundacja Nadzieja Dobermana spisuje Umowy z właścicielem przed wydaniem bądź dowiezieniem psa do tegoż domu.